Polityka Cookies

Korzystając z witryny ecommerceo.pl użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej „Polityce plików „cookies”. Akceptowanie plików cookies jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z witryny. Jeżeli użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza witryna działać będzie jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

  Drogi Użytkowniku!

  Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Daniel Wolszon, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eCommerceo Daniel Wolszon, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5871649580, nr REGON 382048309, ul. Łąkowa 13, 84-110 Parszczyce.

  Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: kontakt@ecommerceo.pl

  TWOJE UPRAWNIENIA

  Przysługuje Ci prawo żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
  • ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO),

  a także prawo:

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
   • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
   • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

  Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

  1. Skorzystanie z usług, o których mowa w Serwisie

  W jakim celu?
  Realizacja umowy o świadczenie usług
  Na jakiej podstawie?
  Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  Jak długo?
  Przez okres obowiązywania umowy Do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego związanego z rachunkowością
  Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  Nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług

  2. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

  W jakim celu?
  Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
  Na jakiej podstawie?
  Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
  Jak długo?
  Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* Do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
  Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

  * W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

  3. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

  W jakim celu?
  Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
  Na jakiej podstawie?
  Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  Nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

  * W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

  4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

  W jakim celu?
  Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
  Na jakiej podstawie?
  Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  Nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego rozwojem

  * W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

  5. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas newslettera (np. informacji o ofertach specjalnych)

  W jakim celu?
  Wysyłka newslettera
  Na jakiej podstawie?
  Twoja zgoda na nasze działania w zakresie wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  Jak długo?
  Do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem
  Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  Nie będziesz otrzymywać naszego newslettera, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

  6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub naszymi usługami

  W jakim celu?
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
  Na jakiej podstawie?
  Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  * W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

  PROFILOWANIE

  W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

  Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

  DZIAŁANIA ANALITYCZNE

  W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL

  PLIKI COOKIES

  Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

  W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

  • zapamiętywania Twojej sesji,
  • statystycznych,
  • marketingowych.

  Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

  Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 2 lata od ostatniej wizyty w Serwisie.

  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  • usunąć pliki cookies,
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

  W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

  Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

  USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

  Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

  DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
  Każde działanie w związku z Serwisem Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność Nie ma miejsca
  Przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych Podmiot zapewniający usługi marketingowe Tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
  Skorzystanie z usług, o których mowa w Serwisie Biuro rachunkowe Nie ma miejsca
  Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) Nie ma miejsca
  Dostawca systemu zarządzającego zgłoszeniami od klientów Tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
  Dostawca usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej (chmura) Nie ma miejsca
  Dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) Tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
  Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność Nie ma miejsca
  Zapis na newsletter Podmiot zapewniający wysyłkę newslettera Nie ma miejsca
  Podmiot zapewniający zarządzanie i obsługę zgód na newsletter Nie ma miejsca
  Skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku z Serwisem przez portale społecznościowe Portale społecznościowe Tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
  Nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) Dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) Tak – Stany Zjednoczone Ameryki **

  a ponadto: odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

  ** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

   Dołącz do naszego newslettera

   Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   Podstawowe informacje
   Cele biznesowe
   Grupa docelowa
   Działania i konkurencja
   Budżet i potrzeby
   Dziękujemy

    Jakie możliwości może dać Ci biznes online?

    Pomożemy Ci w rozwoju Twojego biznesu - wystarczy, że umówisz się z nami na spotkanie. Jeśli chcesz otrzymać od razu więcej informacji zachecamy do wypełnienia briefu. Wypełnij formularz, z pomocą którego przygotujemy wstępną analizę.

    Nazywam się
    Mój firmowy adres e-mail to oraz telefon
    Jestem w firmie a nasza strona internetowa to
    Chcę umówić się na spotkanie

     Czy na pewno chcesz zakończyć formularz?

     Zostaw nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie!

      Dołącz tutaji włącz merytoryczne treści bezpośrednio w swojej skrzynce!

      Uwaga! Ważne!

      Musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres! Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery “spam” i “oferty”

      Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach ecommerceo.pl. Administratorem Twoich danych osobowych będzie E-Commerceo Daniel Wolszon z siedzibą w Parszczyce (84-110), przy ulicy Łąkowa 13, NIP 5871649580. Twoje dane będą przetwarzane do celów związanych z wysyłką newslettera. Więcej w Polityce prywatności

       Zamów rozmowę, a skontaktujemy się z Tobą.

       Jakie obszary Cię interesują?