ecommerce 1 e1708604564182
Spis Treści
  17 listopada 2022
  20 min.
  0
  4 ocen
  Spis Treści Rozwiń

   E-Commerce – Co to jest? Czym jest e-handel?

   Już przeszło 23 mln internautów w Polsce wykorzystuje sieć do realizowania zamówień online. Zwiększyła się nie tylko częstotliwość zakupów dokonywanych przez internet, ale także sama wartość rynku e-commerce, która obecnie wyceniana jest na 125 mld złotych w kraju i przeszło 6,5 biliona dolarów na świecie (źródło: interaktywnie.com). 

   Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

   • co to jest e-commerce;
   • jakie można wyróżnić formy e-handlu;
   • kto najczęściej korzysta z e-sklepów;
   • które produkty najchętniej kupują Polacy. 

   Chcesz rozwijać swój sklep w sieci? Dołącz do naszych partnerów! Wspieramy przedsiębiorców i ich biznesy w walce o najwyższe pozycje w Google. Poznaj ofertę skrojoną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się ze specjalistą eCommerceo i osiągnij swoje cele biznesowe.   

   Czym jest e-commerce?

   E-commerce to proces kupowania i sprzedawania towarów lub usług za pomocą platform internetowych i technologii cyfrowych. E-commerce umożliwia realizację transakcji biznesowych oraz zarządzanie procesami handlowymi online, oferując dostępność, wygodę i zasięg globalny zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Pojęcie wywodzi się od angielskiego słowa electronic commerce, co w tłumaczeniu na język polski oznacza dosłownie handel elektroniczny, w skrócie e-handel. Wszystkie te terminy są tożsame i stosowane naprzemiennie.

   Pomimo że Słownik języka polskiego PWN definiuje e-commerce jako handel za pośrednictwem internetu, to pierwotnie termin ten utożsamiany był z handlem wykorzystującym elektroniczne środki, które wspomagały proces zakupu i sprzedaży. Do elektronicznych środków zaliczano wówczas: telefon, faks, telewizję, a także internet. 

   Dzięki dynamicznemu i nieustannemu rozwojowi ostatniego z mediów e-commerce wiązany jest obecnie głównie z transakcjami dokonywanymi w sieciach opartych na protokole IP (Główny Urząd Statystyczny). W świecie wirtualnym zachodzić mogą bowiem wszelkie niezbędne elementy towarzyszące zawieraniu transakcji handlowej – zarówno reklama, sprzedaż, jak i płatność.

   E-commerce – definicja pojęcia według innych źródeł

   Jednym z podstawowych źródeł wiedzy użytkowników jest największa encyklopedia internetowa Wikipedia. E-commerce jest w niej określany jako proces zamówień przeprowadzany za pośrednictwem sieci komputerowych, gdzie płatności oraz dostawa może być dokonywana zarówno przez tę sieć, jak i poza nią.  

   Znacznie bardziej rozległa jest definicja e-handlu według Międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and DevelopmentOECD). Postrzega ona transakcje e-commerce jako sprzedaż lub zakup dóbr bądź też usług przeprowadzonych za pośrednictwem sieci komputerowych przy użyciu metod wyspecyfikowanych i zaprojektowanych do celów odbierania i składania zamówień. 

   Za transakcje e-commerce uznawane są zamówienia składane przez internet, extranet lub elektroniczne systemy wymiany danych. Typ transakcji definiuje metoda składania zamówienia. Transakcją e-commerce nie są natomiast zamówienia składane przez telefon faks czy pocztę tradycyjną. 

   Definicja ta wskazuje podmioty uczestniczące w transakcjach handlowych oraz sam sposób zawierania tych transakcji. Zawęża ona pojęcie e-commerce jedynie do zawierania umów o charakterze handlowym przez internet, wyklucza natomiast dokonywanie transakcji na przykład przez telefon, tak jak pierwotnie przyjmowano. 

   Trudność w ujednoliceniu definicji handlu elektronicznego i sprecyzowaniu co to jest e-commerce wynika, i wynikać nadal będzie, z nieustającego rozwoju tej formy prowadzenia biznesu, przeobrażeń go dotyczących, a także ekspansji nowych technologii. 

   Handel online – formy i typy e-commerce

   Z e-sklepów korzysta coraz szersze grono podmiotów funkcjonujących na rynku. Dzieląc e-commerce pod względem rodzaju zawierania transakcji, wyodrębnić można 3 formy e-handlu, które uważane są za podstawowe. Są to:

   • B2B (ang. Business-to-Business) – odnosi się do transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami. W modelu B2B wszystkie strony transakcji są podmiotami gospodarczymi, co zazwyczaj wiąże się z bardziej skomplikowaną procedurą procesów zakupowych, dłuższymi cyklami sprzedaży i większą wartością samej transakcji;
   • B2C (ang. Business-to-Consumer) – dotyczy transakcji handlowych zachodzących bezpośrednio między przedsiębiorstwami a klientami indywidualnymi. W modelu B2C firma sprzedaje swoje produkty lub usługi użytkownikom końcowym, nie zaś podmiotom gospodarczym, jak ma to miejsce w modelu opisanym wyżej; 
   • B2G (ang. Business-to-Government) – odnosi się do transakcji handlowych między przedsiębiorstwami a instytucjami publicznymi lub rządowymi. W modelu B2G firmy dostarczają produkty, usługi, lub wykonują projekty na zlecenie różnych podmiotów administracji rządowej. B2G może obejmować szeroki zakres działań, takich jak dostawy sprzętu, budownictwo, usługi konsultingowe, IT, edukacja, zdrowie, obronność oraz wszelkiego rodzaju usługi wspierające działalność publiczną.

   Dodatkowo wyodrębnić można także inne formy e-handlu, w których stronami są rząd lub administracja rządowa: 

   • B2A (ang. Business-to-Administration) – handel elektroniczny pomiędzy przedsiębiorstwem a administracją rządową;
   • C2B (ang. Consumer-to-Business) – w modelu tym to konsument zgłasza zapotrzebowanie na dany produkt z preferowaną przez niego ceną, a przedsiębiorca, który jest zainteresowany tą ofertą, może ją zaakceptować lub nie;
   • C2C (ang. Consumer-to-Consumer) – w tym systemie to osoby fizyczne sprzedają sobie nawzajem dane produkt, choć technicznie operatorem bądź dostawcą serwisu handlowego jest dana firma;
   • C2A (ang. Consumer-to-Administration) – transakcje zawierane są pomiędzy konsumentami a administracją rządową.

   Bazując na relacji państwa z obywatelem natomiast, wyróżnia się takie typy e-commerce jak:

   • G2C (ang. Government-to-Citizens) – dzięki temu modelowi możliwe jest usprawnienie przekazywania informacji rządowych do obywatela;
   • C2G (ang. Consumer-to-Government) – stronami transakcji są konsument oraz rząd. Model ten stosowany może być na przykład w celu elektronicznego płacenia podatków.

   Zobrazowanie mechanizmu zachodzących relacji w zależności od typu e-commerce zostało zaprezentowane na poniższej infografice:

   Mechanizm relacji podmiotów w zależności od rodzaju handlu elektronicznego

   I0V5SUyM6b9BM1fCBYzGpbo6X nq8wRO3SlIdBvv9tIg pKucui8lVoOUq7HcYzitDfLjl3EP195EJLGncKRQNbq2u5gpf9p5HiRnSxGXRpwE 5PHAQAhVoMdWrioeKjSyRkpTvPlyiRscg3Xocezs4

   Źródło: 6krokow.pl

   Jakie platformy e-commerce wykorzystywane są w e-handlu? 

   Współczesne przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej kierują swoje usługi lub produkty do osób fizycznych, prowadząc tym samym swój biznes e-commerce w wyżej opisanym modelu B2C. W tym celu korzystają z systemów, takich jak:

   • open source – oprogramowanie otwarte, którego kod źródłowy jest publicznie dostępny i może być używany, modyfikowany oraz dystrybuowany przez każdego, kto chce z niego skorzystać. Dzięki temu podejściu, właściciele e-sklepów mają możliwość dostosowania funkcjonalności swojej platformy handlowej do indywidualnych potrzeb bez ograniczeń, jakie nakładają licencje komercyjne. Oprogramowanie open source jest często rozwijane przez społeczność programistów, co sprzyja innowacjom i szybkiemu wprowadzaniu nowych funkcji;
   • SaaS (ang. Software as a Service) – dla e-sklepów to model dostarczania oprogramowania, w którym aplikacje są hostowane przez zewnętrznego dostawcę i udostępniane użytkownikom przez internet. W modelu SaaS właściciele e-sklepów subskrybują usługę, zamiast kupować i instalować oprogramowanie na własnych serwerach. To rozwiązanie pozwala na łatwy dostęp do platformy e-commerce z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu. Minimalizuje ono potrzebę zajmowania się kwestiami technicznymi, takimi jak utrzymanie serwerów, aktualizacje oprogramowania czy bezpieczeństwo danych;
   • platformy dedykowane – oprogramowanie na zamówienie dla e-sklepów to indywidualnie zaprojektowane rozwiązania informatyczne, stworzone specjalnie na potrzeby danego przedsiębiorstwa, w pełni odpowiadające na jego unikalne potrzeby i cele biznesowe. W przeciwieństwie do oprogramowania otwartego, które oferuje standardowe funkcjonalności dostępne dla szerokiego grona odbiorców, system na zamówienie jest rozwijany od podstaw lub dostosowywany na specjalne życzenie klienta.

   Które platformy e-commerce są najpopularniejsze w Polsce?

   Po gotowe rozwiązania szczególnie sięgają te przedsiębiorstwa, które dopiero wchodzą na rynek i mają ograniczony budżet. Wówczas niewielkim kosztem i w szybkim tempie mogą rozpocząć sprzedaż.

   Na polskim rynku funkcjonuje już przeszło 40 platform dla e-biznesu. Rekordzistami pod względem popularności są:

   • WooCommerce;
   • PrestaShop;
   • Shoper;
   • IdoSell;
   • Shoplo;
   • Magento;
   • RedCart;
   • Sky-Shop;
   • SOTE;
   • OsCommerce;
   • Quick.Cart; 
   • Wix;
   • Shopify;
   • ShopGold;
   • AtomStore;
   Zrzut ekranu 2024 03 8 o 09.06.04

   Liczba sklepów e-commerce w Polsce – dane liczbowe i statystyki za rok 2023

   Z raportu E-commerce w Polsce 2023 przygotowanego przez Gemius Polska wynika, że 30 milionów Polaków korzysta z internetu, a  już prawie 80% z nich dokonuje zakupów online (źródło: gemius.pl).  

   Momentem przełomowym dla e-commerce była pandemia. W roku 2020 rynek e-handlu wzrósł o 40%. Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci musieli zmienić swoje nawyki (sprzedażowe oraz zakupowe) i zaadaptować się do nowej rzeczywistości. 

   Czas lockdownów i obostrzeń minął, a wraz z nim dotychczasowe przyzwyczajenia konsumentów. Zdecydowana część użytkowników internetu przestała odwiedzać tradycyjne sklepy. Zakupy przez internet stały się dla nich bardziej atrakcyjne – są szybsze i wygodniejsze. Efekt? W 2023 roku liczba e-sklepów wzrosła do 62 tys., co względem roku 2022 daje wynik lepszy o 4 tys. (źródło: Dun & Bradstreet Poland).

   Warto wiedzieć!

   Już dziś jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów europejskich w obszarze e-commerce. Obecna wartość rynku w Polsce wynosi przeszło 125 mld złotych, a może być jeszcze lepiej. Szacuje się, że w roku 2027 rynek e-handlu w kraju wzrośnie do 150 mld złotych. 

   Kto kupuje online? Dane demograficzne 

   Dane demograficzne pokazują, że osoby w wieku 50+ kupują online najczęściej (35%). Biorąc pod uwagę płeć natomiast, większą część społeczeństwa, która chętniej korzysta z zamówień przez internet, stanowią kobiety (51%). Oto jak prezentują się szczegółowe dane za rok 2023:

   HbgVIbEsj9dX3uItpJP8DZ3SXaDwdWUJ3MJVUDOJISxQEt09WrFcsCVuDjzoXdkcL0rZY9VXSDdYdSzn1CjIXN8qyBzHeikFb0CKLq0z7s6lX5M3PDc97J AlwcBto yFi9q1lz2G8V6YpI5LWMLV0A

   Źródło: Raport Gemius Polska E-commerce w Polsce 2023 

   Powodem, dla którego Polacy wybierają sklepy e-commerce jest niższa cena poszczególnych produktów (62%). W dobie szalejącej inflacji czynnik ten jest determinujący. Jednakże do robienia zakupów przez internet użytkowników motywuje także:

   • dostępność e-sklepów 24h/7;
   • wygoda i szybkość przeprowadzania transakcji;
   • dowolność wyboru metody transakcji;
   • brak konieczności wychodzenia z domu;
   • szeroki asortyment. 

   Jakie czynniki wpływają na wybór sklepu internetowego przez użytkowników? 

   Wybór tego, a nie innego sklepu przez e-konsumentów nie jest przypadkowy. Wpływ na to, który e-commerce wybierają Polacy ma m.in.:

   • cena produktów lub usług;
   • koszt dostawy;
   • doświadczenie zakupowe z przeszłości;
   • promocje, rabaty i specjalne okazje;
   • szybka dostawa;
   • prosty sposób składania zamówień; 
   • wiele metod płatności do wyboru.

   Najważniejsze czynniki podczas wyboru e-sklepu

   P8fyxDklmAvFet DUfRMUQQ0rb0v976jYkZdYf07A4OuVYnwUsZwqw97y tCIc4rjn7vW41hJei3VA2UwdF Ppn0VGzOgaCkt yWiGZC5IXhf30sKq97TZ0hbcvUSaD3 rm4 DpjTrwlpRcuM8kOrr0

   Źródło: Raport tpay Jak Polacy kupują online w 2023

   Które platformy zakupowe Polacy wybierają najczęściej? 

   W Polsce najpopularniejszą platformą online do zamawiania od lat jest Allegro. Dla 86% internautów jest to serwis pierwszego wyboru. Niemniej użytkownicy korzystają także z:

   • OLX – 39%;
   • Zalando – 20%;
   • Amazon – 15%;
   • Aliexpress – 15%.

   Które produkty Polacy kupują przez internet najczęściej?  

   Zgodnie z danymi zamieszczonymi w raporcie E-commerce w Polsce 2023 do najczęściej wybieranych produktów, przez około 50% wszystkich konsumentów online, należą m.in.:

   • odzież;
   • obuwie;
   • kosmetyki i perfumy;
   • płyty, książki, filmy;
   • produkty farmaceutyczne;
   • RTV i AGD.

   Jakie produkty polacy kupują w sieci?

   6fJaXt3CDltYrSMVIROOUnvZYxAnUKjEVzRpiClrG0 DQBnJKezM tZg4 q1EQyZSs 8tGSEkYMfBr72h3tO9nY 7AhAefZJS 2M0v25seVLJjdYn3p44in2t9IRbsRgrR5JqnhYCTs7ktabCDNmTeI

   Źródło: Raport Gemius Polska E-commerce w Polsce 2023

   Inne modele biznesowe w polskim e-handlu

   E-commerce, zarówno w Polsce, jak i na świecie nie sprowadza się jedynie do sklepów internetowych. Istnieje wiele modeli biznesowych, a dzięki specyfice internetu powstają nowe. 

   Obecnie do głównych modeli e-handlu zalicza się:

   • aukcje internetowe – stanowią jeden z modeli, który umożliwia kupującym i sprzedającym uczestnictwo w procesie licytacji produktów lub usług online. Ten model handlu elektronicznego opiera się na dynamicznym ustalaniu ceny, gdzie potencjalni nabywcy składają oferty na wystawione przedmioty, a produkt lub usługa zostaje sprzedana osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę w określonym czasie;
   • zakupy grupowe – polegają na zbiorowym nabywaniu produktów lub usług przez grupę konsumentów, aby uzyskać znaczące zniżki od sprzedawców lub dostawców usług. Ten model wykorzystuje siłę zbiorowego zakupu, oferując niższe ceny dla większej liczby kupujących, co jest korzystne zarówno dla nabywców, jak i dla sprzedawców. Zakupy grupowe często są organizowane przez specjalistyczne platformy internetowe, które negocjują oferty z przedsiębiorstwami i udostępniają je na swoich stronach;
   • kluby zakupowe – to specyficzny model e-handlu, który oferuje swoim członkom dostęp do ekskluzywnych ofert, produktów lub usług, często po obniżonych cenach lub z innymi specjalnymi korzyściami. Dostęp do tych ofert jest ograniczony do osób, które są członkami klubu, co zwykle wymaga rejestracji lub subskrypcji. Kluby zakupowe mogą skupiać się na różnorodnych kategoriach produktów, takich jak odzież, elektronika, produkty gospodarstwa domowego, luksusowe towary, a nawet usługi takie jak podróże czy wyżywienie;    
   • marketplace – znany również jako rynek internetowy, to platforma e-commerce, która umożliwia wielu sprzedawcom oferowanie i sprzedaż swoich produktów lub usług w jednym centralnym miejscu online. Marketplace stanowi pośrednictwo między kupującymi a sprzedającymi, ułatwiając transakcje handlowe poprzez zapewnienie infrastruktury, procesów płatności, logistyki oraz wsparcia klienta. Ten model biznesowy jest popularny wśród konsumentów, ponieważ ułatwia porównywanie cen i cech ofert;
   • porównywarki cenowe – platformy e-commerce, które umożliwiają użytkownikom porównanie cen, cech i opinii o produktach lub usługach oferowanych przez różne sklepy internetowe lub sprzedawców. Celem porównywarek cenowych jest pomoc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych, zapewniając im kompleksowe informacje o dostępnych opcjach, co umożliwia im znalezienie najlepszej oferty cenowej;
   • multistore (multisklep) – to strategia e-commerce, która umożliwia przedsiębiorstwom zarządzanie wieloma sklepami internetowymi z jednej centralnej platformy lub systemu zarządzania. Ta strategia jest szczególnie przydatna dla firmy online, która sprzedaje produkty różnorodnych marek, targetuje różne segmenty rynku lub oferuje asortyment i usługi na wielu rynkach geograficznych. Kluczową cechą modelu multistore jest to, że wszystkie sklepy mogą być zarządzane efektywnie i spójnie, przy jednoczesnym dostosowaniu oferty, designu, funkcjonalności oraz strategii marketingowej do specyficznych potrzeb każdego sklepu.

   Jak wygląda proces zakupowy w e-commerce?

   Proces zakupowy w e-commerce, znany również jako ścieżka zakupowa klienta, opisuje etapy, przez które przechodzi klient, od momentu zainteresowania produktem aż do finalizacji zakupu i potencjalnego powrotu jako stały klient. 

   W całym tym procesie najważniejsze znaczenie ma tzw. ZMOT (ang. Zero Moment of Truth), a więc Zerowy Moment Prawdy, którego głównym założeniem jest to, że decyzja o zakupie następuje pomiędzy bodźcem – momentem, w którym konsument dowiedział się o produkcie – a odwiedzeniem e-sklepu. 

   Zero Moment of Truth

   0qhlAqVaKmlPgt72nK9m7TRArrg6iMZ8KebKVV9roQdUbKXRLBhIUjNVTmsg5ZhOqt7e5FApwvoHpfP1Goj5dwadDceNoCCIG3fYYCrZ1gVOHf6ELgkuQ6jW4g65fKSaSLrSeplNNAtI63ja6UDI8r8

   Źródło:thinkwithgoogle.com 

   Poniżej przedstawiono modelowy proces zakupowy konsumenta:

   • świadomość potrzeby – proces rozpoczyna się, gdy potencjalny klient zdaje sobie sprawę z potrzeby lub pragnienia, które mogą być zaspokojone przez produkt lub usługę. W tym momencie klienci mogą nie być jeszcze świadomi obecności konkretnego sklepu e-commerce;
   • poszukiwanie informacji – klient szuka informacji o produktach lub usługach, które mogą spełnić jego potrzeby. Może to obejmować przeglądanie różnych sklepów internetowych, czytanie recenzji produktów, porównywanie cen i funkcjonalności;
   • ocena alternatyw – w tej fazie klient porównuje różne opcje dostępne na rynku. Obejmuje to nie tylko porównanie produktów, ale także warunki zakupu oferowane przez różne sklepy internetowe, takie jak cena, koszty wysyłki, czas dostawy, opcje zwrotu i gwarancje. To tu następuje ZMOT;
   • decyzja o zakupie – określana także jako Pierwszy Moment Prawdy. Po dokonaniu oceny alternatyw klient podejmuje decyzję o zakupie konkretnego produktu w określonym sklepie internetowym. W tym momencie kluczowe mogą być dodatkowe bodźce, takie jak promocje, kody rabatowe, opinie innych klientów czy dostępność szybkiej wysyłki;
   • realizacja zakupu – klient dodaje produkt do koszyka, przechodzi przez proces zamówienia. W formularzu użytkownik podaje dane do wysyłki, wybiera metodę płatności i dostawy, a następnie finalizuje transakcję;
   • dostawa – po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności produkt jest przygotowywany do wysyłki i dostarczany do klienta zgodnie z wybraną metodą dostawy;
   • weryfikacja – to etap, w którym klient otrzymuje zamówiony produkt lub usługę i ją weryfikuje pod kątem oczekiwań i zgodności z opisem – tzw. Drugi Moment Prawdy;
   • posprzedaż – faza posprzedażowa obejmuje wsparcie klienta po zakupie, obsługę zwrotów i reklamacji, a także działania mające na celu utrzymanie relacji z klientem, takie jak e-mail marketing, programy lojalnościowe czy oferty specjalne. Celem jest nie tylko rozwiązanie ewentualnych problemów, ale także zachęcenie klienta do ponownych zakupów w przyszłości.

   W skutecznym e-commerce dużą rolę odgrywa również optymalizacja każdej z tych faz, na przykład poprzez ulepszanie UX (User Experience) sklepu, personalizację oferty, efektywne strategie marketingowe czy doskonałą obsługę klienta, aby maksymalizować satysfakcję odbiorców i zwiększyć konwersję.

   W całym tym procesie może, choć nie musi, wystąpić zjawisko porzuconego koszyka. Jest to sytuacja, w której klient wybrał produkty i dodał je do koszyka, ale finalnie nie podejmuje decyzji o ich zakupie. 

   Przyczyn rezygnacji z finalizacji zakupów może być wiele. Do najczęstszych należą: ukryte koszty, długi czas oczekiwania na dostawę, problemy podczas dokonywania płatności, obowiązek rejestracji podczas zakupu, niskie zaufanie w stosunku do sklepu (badanie przeprowadzone przez Baymard).

   q SoZiymbB3XUuFdfwin1B EoJHVnMqRxruLjPx kllgx0hywTh2kTlTNxXt8qgPdFkonGmOd3XeWkGBEnfLoRch

   Źródło: Baymard.com

   E-commerce – zalety handlu elektronicznego 

   Handel oferuje szereg zalet zarówno dla sprzedawców, jak i ich klientów, zmieniając sposób, w jaki ludzie kupują i sprzedają produkty online oraz e-usługi. 

   Poniżej przedstawiono kluczowe korzyści wynikające z handlu elektronicznego przedstawione z obu perspektyw.

   Zalety e-commerce dla sprzedawcy:

   • zasięg globalny – e-commerce pozwala firmom dotrzeć do klientów na całym świecie, eliminując bariery geograficzne, które ograniczają tradycyjny handel;
   • dostępność 24/7 – sklepy internetowe są dostępne dla klientów o każdej porze dnia i nocy, co zwiększa potencjalne okazje do sprzedaży poza standardowymi godzinami otwarcia sklepów stacjonarnych;
   • obniżenie kosztów – e-handel może znacznie obniżyć koszty operacyjne, ponieważ nie wymaga fizycznej przestrzeni sklepowej, pozwala na automatyzację wielu procesów i zmniejsza potrzebę zatrudnienia personelu;
   • personalizacja i segmentacja – e-sklep umożliwia gromadzenie danych o klientach i ich preferencjach, co pozwala na skuteczniejsze targetowanie ofert, personalizację komunikacji i optymalizację doświadczeń zakupowych;
   • szybkość wprowadzania na rynek – sprzedawcy mogą szybko wprowadzać nowe produkty i usługi, reagować na zmieniające się trendy rynkowe oraz testować nowe koncepcje biznesowe z minimalnym ryzykiem i kosztami.

   Zalety e-commerce dla klienta:

   • wygoda – klienci mogą robić zakupy online z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, nie martwiąc się o godziny otwarcia sklepów czy dojazd;
   • szeroki wybór produktów – e-handel daje dostęp do szerokiego asortymentu produktów z różnych części świata, często niedostępnych w lokalnych sklepach stacjonarnych;
   • porównywanie cen i produktów – klienci mogą łatwo porównywać produkty i ceny w różnych sklepach internetowych, co pozwala na podjęcie bardziej świadomych decyzji zakupowych;
   • dostęp do recenzji i opinii – e-commerce umożliwia dostęp do recenzji i opinii innych klientów, co może pomóc w ocenie jakości produktu i wiarygodności sprzedawcy przed dokonaniem zakupu;
   • łatwe zwroty i wymiany – większość sklepów internetowych oferuje proste i wygodne procedury zwrotu lub wymiany zakupionych produktów, co zwiększa zaufanie klientów.

   E-commerce przynosi znaczące korzyści zarówno dla sprzedawców, jak i klientów, czyniąc handel internetowy bardziej dostępnym, wygodnym i efektywnym. Rozwój technologii i zmieniające się nawyki konsumenckie kontynuują kształtowanie przyszłości handlu elektronicznego, oferując nowe możliwości i wyzwania dla obu stron.

   Historia e-commerce – kto stworzył handel elektroniczny? 

   Technologia, która pozwalała na przesyłanie dokumentów pomiędzy firmami, na przykład umów bądź faktur, pojawiła się już w 1970 roku. Same zakupy elektroniczne zostały natomiast wynalezione dopiero w 1979 roku przez Brytyjczyka Michaela Aldricha.

   Lata 80. były czasem, kiedy firmy dokonywały realizacji wzajemnych zleceń za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI). Wówczas to połączone ze sobą serwery obu firm przekazywały sobie nawzajem informacje. Te z pozoru banalne rozwiązanie pozwoliło na wyeliminowanie faksu i telefonu z procesu wymiany danych. W latach 80. handel elektroniczny był szeroko wykorzystywany przez takie firmy jak Ford, General Motors czy Nissan.

   Zdecydowanie przełomowym rokiem dla e-handlu był rok 1992, kiedy to rząd Stanów Zjednoczonych zniósł ustawowy zakaz użytkowania internetu do celów komercyjnych. Już w 1994 roku zaczęły powstawać pierwsze sklepy internetowe. Początkowo funkcjonowały całkiem inaczej niż dzisiejsze e-sklepy, bowiem zapotrzebowanie na towar składało się telefonicznie, a zamówienie należało potwierdzić e-mailowo. Kolejnym istotnym wydarzeniem w branży e-commerce był moment, w którym to Pizza Hut zaczęła oferować swoim klientom możliwość zamówienia posiłków za pomocą specjalnie stworzonej strony www. Moment ten dał początek rozwojowi coraz to nowych sklepów internetowych. 

   Określenie e-commerce zostało na stałe wprowadzone do języka branżowego w 1995 roku przez firmę IBM. W skali ogólnoświatowej e-commerce rozpowszechnił się znacznie w 2000 roku i to właśnie od tego roku coraz więcej spółek, zarówno europejskich, jak i amerykańskich, zaczęło prezentować asortyment bądź usługi w internecie.

   Branża e-commerce w Polsce – geneza

   W Polsce początki e-commerce sięgają roku 1997, kiedy to powstał pierwszy sklep internetowy założony przez firmę Terent. Sklep ten, wzorowany na zagranicznym portalu Amazon.com, szybko zakończył swoją działalność. 

   W kolejnych latach powstawały następne sklepy internetowe – w 1999 roku sklep Merlin.pl, a następnie Empik.pl. Wraz z końcem lat 90. i na początku nowego tysiąclecia powstawać zaczęły w sieci pierwsze markety oferujące artykuły spożywcze, bazy firm, czy też portale aukcyjne.

   Rok 1999 był o tyle istotny dla polskiego e-commerce, bowiem w tym roku poznańska firma stworzyła portal aukcyjny Allegro, będący do dziś najpopularniejszym tego typu serwisem B2C w kraju. 

   Lata 2000 – 2009 nazywane są złotymi latami polskiego Internetu. To właśnie wtedy nastąpił dynamiczny rozwój sieci online w Polsce. W listopadzie 2009 roku odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane specjalnie dla praktyków e-commerce. Dwa lata później zorganizowano pierwsze targi z branży e-handlu, a w roku 2012 rozdano pierwsze nagrody przyznawane dla podmiotów działających na rynku e-commerce. Obecnie branża handlu elektronicznego cechuje się nieustannym rozwojem i swoimi działaniami dociera do coraz szerszego grona odbiorców.

   Zadbaj o swój biznes online z eCommerceo!

   Dołącz do osób, które rozwijają swój biznes w sieci. Przeskocz konkurencję, dzięki dobrze zaplanowanej strategii SEO. W eCommerceo do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny – chcemy poznać Twój sklep od podszewki, jeszcze zanim zaczniemy realizować Twoje marzenia

   Opowiedz nam o swoich celach biznesowych. Przekaż w nasze ręce e-sklep i zacznij zarabiać. 

   Dodaj komentarz

    Dołącz do naszego newslettera

    Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
    Podstawowe informacje
    Cele biznesowe
    Grupa docelowa
    Działania i konkurencja
    Budżet i potrzeby
    Dziękujemy

     Jakie możliwości może dać Ci biznes online?

     Pomożemy Ci w rozwoju Twojego biznesu - wystarczy, że umówisz się z nami na spotkanie. Jeśli chcesz otrzymać od razu więcej informacji zachecamy do wypełnienia briefu. Wypełnij formularz, z pomocą którego przygotujemy wstępną analizę.

     Nazywam się
     Mój firmowy adres e-mail to oraz telefon
     Jestem w firmie a nasza strona internetowa to
     Chcę umówić się na spotkanie

      Czy na pewno chcesz zakończyć formularz?

      Zostaw nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie!

       Dołącz tutaji włącz merytoryczne treści bezpośrednio w swojej skrzynce!

       Uwaga! Ważne!

       Musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres! Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery “spam” i “oferty”

       Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach ecommerceo.pl. Administratorem Twoich danych osobowych będzie E-Commerceo Daniel Wolszon z siedzibą w Parszczyce (84-110), przy ulicy Łąkowa 13, NIP 5871649580. Twoje dane będą przetwarzane do celów związanych z wysyłką newslettera. Więcej w Polityce prywatności

        Zamów rozmowę, a skontaktujemy się z Tobą.

        Jakie obszary Cię interesują?